Privacyverklaring

Aquarel En Meer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

 

Contactgegevens:

http://www.aquarelenmeer.nl, info@aquarelenmeer.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aquarel En Meer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (eventueel) verwerken:

- Voor- en/of achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aquarel En Meer verwerkt persoonsgegevens van jou:

- Alleen tijdens een opdracht

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aquarel En Meer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Aquarel En Meer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Aquarel En Meer maakt hier geen gebruik van

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aquarel En Meer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Naam                             * 3 maanden > of zolang een opdracht loopt

 

Adres                              * 3 maanden > of zolang een opdracht loopt

 

Telefoonnummer         * 3 maanden > of zolang een opdracht loopt

                    

E-mailadres                   * 3 maanden > of zolang een opdracht loopt

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Aquarel En Meer deelt geen persoonsgegevens / verkoopt jouw gegevens niet aan derden

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aquarel En Meer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aquarel En Meer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@aquarelenmeer.nl